دوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۶

سپید باطنجانی دگر نباشد، و ز بهر نآدمیت
ساقی پی جامی، رنگش زلالیت

۱ نظر: