دوشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۸

خدایا خداياخدایا ز عشق خیال سبزم
خدایا به فرمانت سراپا مستم

خدایا خورشید را مددی ده
خدایا زخیالم هر آینه بلاره

خدایا میخوانمت به نام صبح امید
خدایا گر رود خیالم به سیاره ناهید

خدایا توانی ده که کنم عمل به اکلام
خدایا کرمی ده تا نشوم ضعیف ز آلام

خدایا کودکان را مسحور چشمان خیال کردم
خدایا چشمانم کور باد گر نکنم وفا به عهدم

۱۷ نظر:

 1. خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو
  که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

  پاسخحذف
 2. please decipher the text and find the key:
  ذ ل خ د ض ژ ص ه خ ی ه م ج ط د خ د س ی ث
  ط ض م ض ه د ر ه س ا ط ژ ج م ض ه د ر
  ه س ا ط ژ ج م ض خ ل ا ص غ ر م خ ض غ د
  ذ ح ص ج ا س ض غ خ ب خ ل خ خ ع غ
  ع ی ص م ض د ج ژ م د ه خ ذ ص م و ه خ
  ح س ه ط م ض ه س خ ج ص ح خ ا ژ ه ض م ض

  good luck !
  :D

  پاسخحذف
 3. fair enough,
  But I hope the one that I wrote this for, knows it :D

  پاسخحذف
 4. couldnt you solve it
  ?! :D
  it's easy!
  ذل خ د
  ض ژ ص ه
  خ ی ه م ج
  ط د خ
  د س ی ث
  ط ض م ض
  ه د ر
  ه س
  ا ط ژ ج م ض
  خ ل ا ص غ
  رم خ ض
  غ د
  ذ ح ص
  ج ا س ض
  غ خ
  ب خ ل خ
  خ ع غ
  ع ی ص م ض
  د ج
  ژ م د
  ه خ ذ ص م
  و ه خ
  ح س ه ط م ض
  ه س
  خ ج ص ح خ ا
  ژ ه ض م ض

  پاسخحذف
 5. I don't know the key yet! but I know one thing! you are the one I miss :D

  پاسخحذف
 6. how? the only thing that to me has a meaning is the first two letters, which if that is what you mean it is insulting!

  پاسخحذف