دوشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۷

عمر رقص


گویند گر رقص به کمر آید
عمر پیر زاهد به سر آید

۱ نظر: