دوشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۶

طعم گیلاس


طعم گیلاس

عمر کوته دنیا فرصت عاشقی ستاند ... تا شوی دلبسته تو را به آخر کشاند

به یاد علی نورانی پور

۱ نظر: